Kotkan Konepäällystöyhdistys - Jäsensivut - Käytönvalvoja
Rekisteröitävän painelaitteen käytön valvoja ja
Kattilalaitosten käytonvalvojien pätevyysvaatimukset


  TURVATEKNIIKANKESKUS

Ammattilaistiedote: Rekisteröitävän painelaitteen käytön valvoja (26.4.2006)
( TUKES-tiedotteet. Avautuu selaimessa uuteen ikkunaan! )
Lue tästä.Ammattilaistiedote: Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimukset
( TUKES-tiedotteet. Avautuu selaimessa uuteen ikkunaan! )
Lue tästä.


pj. Antti Luostarinen
050 355 2083
antti.luostarinen@keng.fi
Kotkan Seudun Osuuspankki
FI80 5172 0240 0868 93
siht/rah.hoit. Jouko Pettinen
0400 432824
jouko.pettinen@keng.fi