Kotkan Konepäällystöyhdistys ry

Jäsenyys

Jäseneksi yhdistykseen

Liittymällä Kotkan Konepäällystöyhdistykseen kuulut myös Suomen Konepäällystöliittoon.

Miksi liittyä?

Suomen Konepäällystöliiton tehtäviin kuuluu mm.

Edustaa jäsenkuntaa suhteissa viranomaisiin sekä työnantajiin ja näiden järjestöihin sekä muuallakin missä on tarpeellista esittää jäsenkunnan näkemykset. Liiton tulee yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa toimia jäsentensä palkkauksen ja muiden työsuhteenehtojen sekä työolojen parantamiseksi sekä valvoa heitä koskevan lainsäädännön toteuttamista ja tehdä esityksiä lainsäädännön kehittämiseksi.
Kuka voi olla jäsen:

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jolla on konemestarikoulutus, energiatekninen koulutus, muu teknillinen koulutus tai merenkulkualan koulutus ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen passiivijäseneksi konemestarikoulutuksen tai muun teknillisen koulutuksen omaavan henkilön, joka suorittaa jäsenmaksun johonkin toiseen ammattiliittoon, ei kuitenkaan sellaiseen, joka kuuluu samaan keskusjärjestöön kuin Suomen Konepäällystöliitto ry.

Myös kaikki liiton neuvottelemat vapaa-aikaa koskevat yhteisöetuudet sekä liiton julkaisema jäsenlehti Voima ja Käyttö kuuluvat etuisuuksiin, jotka saavutetaan jäsenyyden kautta.

Liity jäseneksi

Liity jäseneksemme Suomen Konepäällystöliitto ry:n sivuilla olevalla lomakkeella.

Kotkan Konepäällystöyhdistys ry