Kotkan Konepäällystöyhdistys ry

Kokoukset

Kokoukset

Kokouspaikka

Kokouspaikasta päätetään aina toimintavuodeksi kerrallaan. Kokouspaikkana on tällä hetkellä ravintola Vausti. Kuukausikokoukset pidetään joka talvikuukauden ensimmäisenä arkitorstaina alkaen kello 18.30. Muista kokouksista ilmoitetaan erikseen.

Yhdistyksen hallitus valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja kokoontuu lisäksi aina tarvittaessa.

Kuukausikokoukset

Kuukausikokouksissa käsitellään yleensä ammattikuntaamme koskevia asioita niin jäsenen, Suomen Konepäällystöliiton kuin myös keskusjärjestömme STTK:n kannalta. Myös koulutus-, pätevyys-, miehitys- sekä näihin liittyvät asetusasiat kuuluvat kuukausikokouksen työjärjestykseen. Vapaa-ajan toimintoihin ja tapahtumiin liittyvät asiat luovat kevennystä ja saavat aikaan vilkasta keskustelua kokousosanottajien keskuudessa.

Vaalikokous

Vaalikokous pidetään joulukuussa.

Tässä kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, hallitus ja sekä jäsenet eri toimikuntiin seuraavaksi toimintavuodeksi. Myös yhdistyksen hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle esitetään vaalikokouksessa. Kokouksessa päätetään myös kokouspaikka seuraavalle toimintavuodelle. Suomen Konepäällystöliiton liittokokousta edeltävänä vuonna vaalikokouksessa tehdään esitys jäsenistä liittohallitukseen sekä nimetään liittokokousedustajat. Vaalikokouksen jälkeen pidetään joulukuun kuukausikokous.

Vuosikokous

Maaliskuussa pidetään yhdistyksen vuosikokous.

Tällöin kokoukselle esitetään mm. edellisen toimintavuoden toiminta- ja tilikertomus sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Kokouksessa valitaan myös toimintavuodelle Toiminnantarkastajat. Vuosikokouksen jälkeen pidetään maaliskuun kuukausikokous.

Kotkan Konepäällystöyhdistys ry

Kokouskalenteri

Huhtikuun kuukausikokous

Tervetuloa Huhtikuun kuukausikokoukseen. 4.4.2024 klo 18.30 Ravintola Vausti Hallitus
Lue lisää

Vaalikokous 14.12.2023 klo 18.30

Yhdistyksen vaalikokous pidetään torstaina 14.12.2023 klo 18.30. Tämän jälkeen on joulukuun kuukausikokous. Tervetuloa
Lue lisää