Kotkan Konepäällystöyhdistys ry

Opiskelijatoiminta

Opiskelijatoiminta

Suomen Konepäällystöliitto on osallistunut merkittävästi konepäällystökoulutuksen kehittämiseen ja sovittamiseen nykyteknologiaa vastaavalle tasolle. Näin myös Kotkan Konepäällystöyhdistys. Yhdistys järjestää opiskelijoille tilaisuuksia tiedon välittämisen ja keskustelun merkeissä. Näissä tapaamisissa opiskelijoille on välitetty tietoa liiton ja yhdistyksen toiminnasta sekä konepäällystöammateista. Useissa tapaamisissa opiskelijoilla on ollut myös mahdollisuus keskusteluun työnantajien edustajien kanssa.

"Opiskelijainfoissa" tunnelma on vapaa ja osanottajia runsaasti. Näiltä yhdistyksen sivuilta on tutustumisen arvoinen linkki liiton ylläpitämiin web-sivuihin mm. konepäällystökoulutuksen osalta. Kotkan Konepäällystöyhdistys ja alan opiskelijat perustivat 18.10.2001 Kotkan Merenkulku- ja Energiakilta nimellä toimivan opiskelijayhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena koota Merenkulun- ja Energiatekniikan insinööriopiskelijat sekä ammatillisen oppilaitoksen merenkulun päällystöopiskelijat yhdistysmuotoiseen toimintaan koulutukseen, opiskeluun ja ammatilliseen toimintaan liittyvissä asioissa.

Tässä eräs opiskelijainfo :

Kotkan Konepäällystöyhdistys ry