Kotkan Konepäällystöyhdistys ry

Tietosuojaseloste ja evästeet

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Kotkan Konepäällystöyhdistys ry

Yleistä

Rekisterin nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme jäseniämme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Yhdistys on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Liittymällä jäseneksi asiakas hyväksyy voimassaolevan käytännön henkilörekisterin suhteen ja antaa suostumuksensa kyseisten tietojen rekisteröintiin asiakkaasta. Voimassa oleva henkilörekisteriseloste on luettavissa Vinhan Kirjakaupan kotisivuilla.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja kerätään jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään jäsenen hallinnointiin, laskutukseen ja palvelujen parantamiseen.
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin.
Paremman palvelun tarjoamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään jäsenille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.

Jäsenellä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
·     Käyttäjän itsensä antamat tiedot, etu- ja sukunimi
·     Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
·     Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
·     Palvelujen käyttö- ja selaustiedot sekä päälaitteen tunnistetiedot

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

Tietojen luovutus henkilötietorekisteristä kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käsiteltäessä yhdistys huolehtii tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietorekisterin suojaus

Henkilötietorekisteri ei ole julkinen, vaan tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ainoastaan yhdistyksellä on pääsy kaikkien jäsenten tietoihin.
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja muulla teknisellä suojauksella. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterin sisältämät tiedot itsestään tai ilmoituksen siitä, ettei rekisteri sisällä tietoja asiakkaasta.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie) eli pieniä tiedostoja, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, parannetaan palvelun laatua, analytiikkaan ja ne tallentuvat käyttäjän tietokoneelle.

Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Evästeiden käyttö on turvallista. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.Esimerkiksi Google Analytics -evästeellä saadun tiedon avulla yritys voi parantaa sivuston toimivuutta. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, tämä valinta voi rajoittaa sivustomme ja palveluidemme toiminnallisuutta.

Evästeiden poistaminen

Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat tämän tietosuojaselosteen sisällön säännöllisesti. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuoden välein.Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavavan ajan. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kuusi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietojen luovutus

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietolähteet

xxx

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Asiakkaana sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Voit myös muuttaa asetuksiasi tilinhallinta-sivulla.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella xxx.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen viikkokirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun.

Asiakas voi lopettaa asiakastilinsä koska tahansa pyytämällä yritystä poistamaan omat tiedot ottamalla yhteyden sähköpostilla.
Huomioi, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaan tiedoista.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen, tietojen käsittelyyn tai yksityisyyteen liittyvissä asioissa sähköpostitse xxx