Kotkan Konepäällystöyhdistys ry

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2022

Yhdistys

Kotkan Konepäällystöyhdistyksen ry:n toiminta piristyi koronaepidemian hälvetessä vuoden 2022 aikana. Vuosikokous pidettiin maaliskuussa ja vaalikokous joulukuussa yhdistyksen sääntöjen (14, 15 §) määräämillä tavoilla.

Kuukausikokouksia järjestettiin talvikuukausina seitsemän kertaa. Kokouspaikkana toimi vanhaan tapaan Ravintola Vausti.

Hallinto

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja toimi Antti Luostarinen, varapuheenjohtajana Roope Tikkanen, sihteerinä Joona Karvinen ja rahastonhoitajana Jouko Pettinen.

Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä Markku Suni, Jori Spännäri, Joona Karvinen, Roope Tikkanen, Niko Honkasalo ja Paavo Harju. Varajäseninä Heikki Rauhala ja Jouko Pettinen.

Muita luottamustoimia ovat hoitaneet: lipunkantajina Seppo Kurki, Martti Herrala ja Markku Sipola. Vapaa-ajan toimintaa koordinoi Roope Tikkanen ja Jori Spännäri. Lakkotoimikuntana ja arkistonhoitajana hallitus. Ikätarkkailija toimi Markku Suni.

SKL:n liittohallituksessa jäsenenä Antti Luostarinen, varajäseninä Joona Karvinen ja Jori Spännäri.

Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksessa yhdistyksen edustajana Jouko Pettinen hallituksen jäsenenä ja yhtiökokousedustajana Markku Suni, varalla Paavo Harju.

STTK:n alue- ja paikallistoiminnassa edustajana toimi Markku Suni.

Talous

Yhdistyksen talous on vakaa.

Toiminnantarkastajana on toiminut Markku Auromaa ja varahenkilönä Raimo Rajajärvi.

Vuosikokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille sekä rahastonhoitajalle kokous myönsi vastuuvapauden.

Jäsenet

Jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa oli 294 henkilöä. Maksavia jäseniä oli 146 ja eläkeläisjäseniä 148.

Opiskelijat

Toimintavuoden aikana on yhdistys tukenut taloudellisesti XAMK:in ja Ekamin opiskelijatoimintaa.

Vapaa-aika

Vapaa-ajan toimintaa harjoitettiin maltillisesti. Kesäretki suuntautui heinäkuussa Lemin Säräpirtille ja Korvenkylän kesäteatteriin.

Kotkan Meripäivien aikaan järjestettiin yhdessä liiton kanssa jäsentapaaminen jäänsärkijä Tarmolla.

Yhdistyksen pikkujoulut toteutettiin pienimuotoisesti joulukuun vaalikokouksen yhteydessä, ravintola Vausti tarjoili maittavan illallisen lisukkeineen kokousväelle.

 

Muu toiminta

Yhdistys on mukana yhteisöjäsenenä Kotka Merenkulku- ja Energiakilta ry, Satamajäänsärkijä S/S Turso yhdistys ry, Merikarhun perinneyhdistys ry:n

toiminnassa. Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n osakkeen omistajana mukana yhtiön hallinnossa.

Parhaat kiitokset yhdistyksen toimintaan osallistuneille ja sen toimintaa tukeneille henkilöille sekä yhteisöille.

Hallitus